Teollisuuden kunnossapitohuollot

Tavoitteena toimiva tuotanto, mutta prosessiteollisuuden kunnossapito aiheuttaa päänvaivaa?

SELÄTÄ HAASTEET HALLITUSTI JA AJOITA KORJAUSTOIMET OIKEIN

Huonokuntoinen laite synnyttää tuotantoon helposti pullonkaulan. Jos tätä tuotantoa hidastavaa pullonkaulaa ei ajoissa korjata, kokonaistehokkuus kärsii. Pahimmillaan viallinen laite aiheuttaa laajan ja kalliin tuotantokatkoksen.

Korjaustoimiin on syytä ryhtyä ajoissa, jotta kuluja ja mahdollisia menetyksiä voidaan ehkäistä. Prosessiteollisuuden kunnossapito onkin yhdistelmä ongelmien ennakointia, nopeaa reagointia ja tietenkin jatkuvuuden takaamista – oikein kohdennetut huolto- ja korjaustoimet varmistavat tuotannon laadukkaan toiminnan.

Nopeaa toimintaa asiakkaan parhaaksi

Prosessiteollisuudessa suunnittelutoimistot ja konevalmistajat ovat usein erillisiä toimijoita. Tästä syystä hankinnat voivatkin muodostua varsin monivaiheisiksi. Suunnittelutoimiston suunnitelman tulee olla täysin valmis ennen kuin tilaaja voi ryhtyä kilpailuttamaan laitevalmistajia ja tekemään materiaalitilauksia. Työ kyllä etenee, mutta valmistuminen on hidasta.

Hitaalle ja jähmeälle prosessille on kuitenkin olemassa vaihtoehto. Rautaseiska Oy on ketterä konepaja, joka tarjoaa ensiavun heti ensimmäisen vikailmoituksen saavuttua. Ripeän toiminnan ansiosta prosessi voi jatkua, kunnes tulee seuraava sopiva ajankohta korjaustoimille. Samalla voidaan myös aloittaa suunnittelu korvaavan tai toimintaa tehostavan uuden laitteen osalta.

Nopeaa toimintaa asiakkaan parhaaksi

Rautaseiska Oy on yhdistänyt suunnittelutoimiston osaamisen ja konevalmistajan resurssit. ”Työ rakentuu tarkkaan suunnitteluprosessiin, jossa asiakkaan tila 3D-mallinnetaan pistepilvenä, suunnitellaan korjattava tai rakennettava laite sekä tarpeelliset kuljetusreitit tehtaan sisällä”, kertoo toimitusjohtaja Simo Toropainen.

Suunnittelun ja käytännön toteutuksen sijoittaminen saman katon alle nopeuttaa prosessia merkittävästi. Tarvittavat materiaalitilaukset voidaan aloittaa huomattavasti aiemmin kuin normaalissa syklissä, jossa suunnitteluvaiheen jälkeen aloitetaan vasta laitevalmistajien kilpailutus.

”Asiakasyritystemme odotusaika lyhenee, kun materiaaleja voidaan tilata jo suunnittelun aikana”, korostaa Toropainen.

Parhaimmillaan prosessin kestosta voidaankin leikata jopa kuukausia, ja säästö näkyy myös kustannuksissa. ”Pieni yrityksemme työskentelee joustavasti ja tehokkaasti, mikä säästää myös aikaa ja rahaa”, toimitusjohtaja tiivistää toiminnan perustan.

Rautaisella otteella jo vuodesta 1976

Huonokuntoinen laite synnyttää tuotantoon helposti pullonkaulan. Jos tätä tuotantoa hidastavaa pullonkaulaa ei ajoissa korjata, kokonaistehokkuus kärsii. Pahimmillaan viallinen laite aiheuttaa laajan ja kalliin tuotantokatkoksen.

Korjaustoimiin on syytä ryhtyä ajoissa, jotta kuluja ja mahdollisia menetyksiä voidaan ehkäistä. Prosessiteollisuuden kunnossapito onkin yhdistelmä ongelmien ennakointia, nopeaa reagointia ja tietenkin jatkuvuuden takaamista – oikein kohdennetut huolto- ja korjaustoimet varmistavat tuotannon laadukkaan toiminnan.

Ota yhteyttä ja kysy kunnossapitohuollosta